สำหรับบริษัท
- จัดการการถ่ายทอดสดสำหรับบทเรียน (Live streaming)
- บันทึกวิดีโอสำหรับบทเรียน
- ตัดต่อวิดีโอสำหรับบทเรียน
- สร้าง presentation สำหรับบทเรียน (มีเนื้อหาให้)
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล, วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ , สื่อดิจิทัล, อื่นๆ, เทคโนโลยีการศึกษา
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- มีประสบการณ์ในการใช้ Adobe Premiere Pro (จำเป็น)
- มีประสบการณ์ในการใช้ Adobe Audition (จำเป็น)
- มีความสามารถในการนำเสนอ (จำเป็น)
- มีทักษะหรือประสบการณ์ในการประสานงาน
- มีทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น
- มีทักษะการแก้ปัญหา
- ความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (ส่วนใหญ่เราใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกันภายใน เนื่องจากเรามีทีมงานชาวต่างชาติ)
- สามารถนำเสนอความคิด และจัดการสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (จำเป็น)
สวัสดิการ
- social insurance
- เบี้ยขยัน
สถานที่ทำงาน
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณภาณุเมศ ศรีทอง
099-062-4026
รายละเอียดอื่นๆ
เวลาทำงาน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 20.00 น.
หมดอายุ