สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบงานขายวัตถุดิบสารอาหาร ในกลุ่มเสริมอาหาร Flavor, Functional Food , Food Additive และผลิตภัณฑ์อื่นที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลผู้ผลิต / คู่ค้าจากต่างประเทศ และพาเยี่ยมลูกค้า เมื่อมาเยือนประเทศไทย
- ร่วมทีม ออกบูธงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศได้
- สามารถตั้งตำรับสูตรเสริมอาหารเบื้องต้น และให้คำแนะนำสำหรับลูกค้า
- มีความรู้พื้นฐานของปริมาณสารอาหารที่ อย. รับรอง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ ไม่จำกัด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรือร้นและใส่ใจ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- วางแผนงานการขายและจัดสรรเวลา และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ดี
- ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- ใช้งาน Computer, Internet, MS Office ได้ดี
- ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอาหาร/อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากเคยเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาสูตรเสริมอาหารมาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษมาก)

*** มีประสบการณ์ หรือเข้าใจขั้นตอนการจดแจ้งผลิตภัณฑ์กับ อย. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ บริษัทฯทำให้แก่พนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี และ ครอบครัว
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และ ครอบครัว
- ประกันสังคม
- มีชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัท
- มีลากิจ 6 ลาพักร้อนปีที่1=6 ปีที่2=8
- หยุดตามนักขัตฤกษ์
- มีคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
- มีโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- งานเลี้ยงประจำปี ต่างจังหวัดทุกปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินรางวัลประจำปี (ตามผลงานของพนักงาน)
สถานที่ทำงาน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณอติเทพ
02-115-5777 ต่อ 131
หมดอายุ