สำหรับบริษัท
- ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่ ตรวจสอบอะไหล่คงคลัง ทำข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุง และจัดเก็บเอกสารต่างๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดวุฒิ / เพศ
- วุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐานได้
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายแรงงาน
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ติดต่อ
Khun Nattamon Petchsrimoung
066-095-5400
หมดอายุ