สำหรับบริษัท
- สามารถจัดเตรียม และสร้าง Seles Tools เพื่อสนับสันุนการขาย
- ดูแลประสานงาน กับ Supplier และคู่ค้าต่างประเทศ ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยสนับสนุนงานขายให้กับ Sales Team ในด้านผลิตภัณฑ์
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก บริษัทได้
- มีความเข้าใจในเรื่องการขาย / การวางคลาด / โฆษณา / การนำเข้า-ส่งออก
- สามารถใช้ สื่อสังคมออนไลน์ได้คล่อง เช่น Line Facebook IG
- สามารถขาย และทำการตลาดออนไลน์ได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท ด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง หรือ อาหาร
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถดูแลลูกค้าได้
- มีความรอบคอบในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
- มีไหวพริบในการทำงาน ทำงานเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความรู้และความสามารถทางด้าน IT ในระดับดี
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง (หากได้ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาเกาหลีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่เป็นกลุ่มสินค้าเครื่องสำอาง อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ บริษัทฯทำให้แก่พนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี และ ครอบครัว
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และ ครอบครัว
- ประกันสังคม
- มีชุดยูนิฟอร์มของทางบริษัท
- มีลากิจ 6 ลาพักร้อนปีที่1=6 ปีที่2=8
- หยุดตามนักขัตฤกษ์
- มีคอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน)
- มีโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- งานเลี้ยงประจำปี ต่างจังหวัดทุกปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- เงินรางวัลประจำปี (ตามผลงานของพนักงาน)
สถานที่ทำงาน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณอติเทพ
02-115-5777 ต่อ 131
หมดอายุ