สำหรับบริษัท
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในโรงงาน
- ดูแลและควบคุมการจัดรถเข้าโหลดสินค้าภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจสอบสภาพรถ รถกึ่งพ่วง และอุปกรณ์ PPE ประจำรถ
- ดูแลจัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการวางบิล เพื่อส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิ ม. 6 - ปริญญาตรี
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดอายุ
- มีความอดทน / เข้ากะได้
- มีประสบการณ์ด้านขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ตามกฏหมายแรงงาน
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ติดต่อ
Khun Nattamon Petchsrimoung
066-095-5400
หมดอายุ