สำหรับบริษัท
- ตัดต่อวีดีโอเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณา
- ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาว เกี่ยวกับความงาม
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ , อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- สามารถตัดต่อคลิปได้หลายหลากแนว
- มีความคิดสร้างสรรค์
- สามารถทำงานตรงตามเวลาที่กำหนดได้
- จัดการงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
- เข้าใจความงามและธุรกิจออนไลน์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
สถานที่ทำงาน
1991/111 หมู่บ้านอารียาแมนดารีนา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนอท
092-994-6390
หมดอายุ