สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- ปฎิบัติงานตามคู่มือ WI ในการทำงาน
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพ
- เฝ้าระวัง และติดตามไม่ให้ของเสียหลุดรอดจากกระบวนการผลิต
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
- วุฒิ ม.6-ปวส.
- สามารถใช้เวอร์เนีย และเครื่องมือวัดประเภทอื่นได้
- ผ่านงานด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- มีประสบการณ์การเป็น QC อย่างน้อย 1 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ กล้าตัดสินใจ
- สามารถทำงานเป็นกะ และ ทำงานล่วงเวลาได้
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ