สำหรับบริษัท
- ดูแลและแก้ไขปัญหาภายในระบบ ERP และ ASRS ให้ USER สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
- แก้ปัญหาข้อมลในระบบจากการใช้งานของ USER ตามการร้องขอผ่านระบบการแจ้งงาน
- Support user ในด้านการใช้งานระบบ เช่น จัดทำ WI คู่มือการใช้งาน
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ outsource ของระบบ ERP และ ASRS
- บริหาร Project ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์ด้านการใช้งานระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ชอบความท้าทายในการทำงานเชิงรุก มีความมุ่งมั่น สามารถบริหารเวลาได้อย่างเป็นระบบ
- สามารถทนรับแรงกดดันและมีใจรักในงาน Service
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
งานในบริษัทเดียวกัน