สำหรับบริษัท
- ควบคุมดูแลแผนการผลิต
- ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- ตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิต
- ติดตามการส่งมอบ ตอบกำหนดส่งมอบสินค้าและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงฐานข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางป้องกันแก้ไข
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมอุตสาหการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้ Program ms.office ได้ในระดับดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ