สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหางาน
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
| จำนวนพนักงาน 290 คน
- Marketing Event
- Bouth Design
- Samanar &tour
- Management outsource
ที่อยู่บริษัท
 
หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร เลขที่ 19/123 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล
newstar.hr2020@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
 
คุณนุชนาฏ
099-2797382
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหางาน
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
จำนวนพนักงาน 290 คน
- Marketing Event
- Bouth Design
- Samanar &tour
- Management outsource
ที่อยู่บริษัท
หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซนโทร เลขที่ 19/123 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
คุณนุชนาฏ
099-2797382
อีเมล
newstar.hr2020@gmail.com
เว็บไซต์
https://bit.ly/3c2k3HE
ตำแหน่งที่เปิดรับ