สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
| จำนวนพนักงาน 2 คน
บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้บริหารและผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน พิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ร้าน Pizza Hut มีให้บริการกว่า 150 สาขา ทั่วประเทศไทย พร้อมมีแผนขยายายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 2-3 ปีนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทย
ที่อยู่บริษัท
26/24-25 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ
คุณมุกดา มานะมุติ 094-480-2725
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
จำนวนพนักงาน 2 คน
บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้บริหารและผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน พิซซ่า ฮัท ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ปัจจุบัน ร้าน Pizza Hut มีให้บริการกว่า 150 สาขา ทั่วประเทศไทย พร้อมมีแผนขยายายสาขาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 2-3 ปีนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงทั้งประเทศไทย
ที่อยู่บริษัท
26/24-25 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์ติดต่อ
คุณมุกดา มานะมุติ
094-480-2725
เว็บไซต์
www.pizzahut.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ