สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2534
| จำนวนพนักงาน 80 คน
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจ วิศวกร และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 5 มิถุนายน 2534 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ จำหน่ายสินค้า และบริการในงานด้านน้ำทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริการ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยในการออกแบบระบบทุกระบบ บริษัทฯ ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 599 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์ติดต่อ
คุณพจนีย์ พรหมลักขโณ 064-2262496
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2534
จำนวนพนักงาน 80 คน
บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของนักธุรกิจ วิศวกร และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 5 มิถุนายน 2534 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ จำหน่ายสินค้า และบริการในงานด้านน้ำทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริการ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยในการออกแบบระบบทุกระบบ บริษัทฯ ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 599 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์ติดต่อ
คุณพจนีย์ พรหมลักขโณ
064-2262496
เว็บไซต์
www.iwater.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ