สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2561
| จำนวนพนักงาน 25 คน
บริการรับทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อกับเครื่องมือทางการแพทย์ และมีบริการรับส่งเครื่องมือแพทย์ระบบปิดที่ปลอดภัย
ที่อยู่บริษัท
 
98 ซอยนวลจันทร์ 34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหนคร 10230
อีเมล
jormkhwan@spcsterile.com
เบอร์ติดต่อ
 
คุณจอมขวัญ วันละ
063-441-5324
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ บริการอื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2561
จำนวนพนักงาน 25 คน
บริการรับทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อกับเครื่องมือทางการแพทย์ และมีบริการรับส่งเครื่องมือแพทย์ระบบปิดที่ปลอดภัย
ที่อยู่บริษัท
98 ซอยนวลจันทร์ 34 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหนคร 10230
เบอร์ติดต่อ
คุณจอมขวัญ วันละ
063-441-5324
อีเมล
jormkhwan@spcsterile.com
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/spcsterile
ตำแหน่งที่เปิดรับ