สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน 80 คน
บริษัท พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ชื่อ zanroo.com (แสนรู้) เป็น Social Listening และ Social Engagement เป็นระบบที่ใช้ฟังเสียง consumer ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง Facebook, twitter, YouTube, Instagram และเว็บบอร์ดต่างๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ คือ องค์กรขนาดกลาง จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ในไทยและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
 
89 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล
Hrzanroo@zanroo.com
เบอร์ติดต่อ
 
็HR Recruitment
084-713-3345
เว็บไซต์
 
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน 80 คน
บริษัท พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ชื่อ zanroo.com (แสนรู้) เป็น Social Listening และ Social Engagement เป็นระบบที่ใช้ฟังเสียง consumer ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง Facebook, twitter, YouTube, Instagram และเว็บบอร์ดต่างๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ คือ องค์กรขนาดกลาง จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ในไทยและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
89 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ
็HR Recruitment
084-713-3345
อีเมล
Hrzanroo@zanroo.com
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ