สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การศึกษา ฝึกอบรม กวดวิชา
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่งและโรงเรียนสองภาษา 1 แห่ง สำนักงานตั้งอยู่ที่ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยมากว่า 30 ปี มีความมั่นคง และมีสวัสดิการด้านการศึกษาแก่ลูกของพนักงาน
ต้องการผู้ร่วมงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่อยู่บริษัท
 
188/24 หมู้ 4 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
อีเมล
rawipha@gardenrayong.com
เบอร์ติดต่อ
 
ฝ่ายบุคคล
038-030806
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การศึกษา ฝึกอบรม กวดวิชา
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่งและโรงเรียนสองภาษา 1 แห่ง สำนักงานตั้งอยู่ที่ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เปิดดำเนินกิจการในประเทศไทยมากว่า 30 ปี มีความมั่นคง และมีสวัสดิการด้านการศึกษาแก่ลูกของพนักงาน
ต้องการผู้ร่วมงานที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่อยู่บริษัท
188/24 หมู้ 4 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
038-030806
อีเมล
rawipha@gardenrayong.com
เว็บไซต์
http://www.gardenrayong.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ