สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติจีน จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง จำหน่าย ออกแบบ ซ่อมแม่พิมพ์ และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกการขึ้นรูปพลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการบุคคลกรที่มีคุณภาพจำนวนมาก

เวลาทำงาน 08.00 - 17.30
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
ที่อยู่บริษัท
 
7/421 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
อีเมล
adm_hr3@sz-hudson.com
เบอร์ติดต่อ
 
แผนกบุคคลธุรการ
038-026-870-5 ต่อ 601,602
เว็บไซต์
 
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ สื่อ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติจีน จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ประเภทธุรกิจ ผลิต ประกอบชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง จำหน่าย ออกแบบ ซ่อมแม่พิมพ์ และการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกการขึ้นรูปพลาสติก ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการบุคคลกรที่มีคุณภาพจำนวนมาก

เวลาทำงาน 08.00 - 17.30
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
ที่อยู่บริษัท
7/421 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์ติดต่อ
แผนกบุคคลธุรการ
038-026-870-5 ต่อ 601,602
อีเมล
adm_hr3@sz-hudson.com
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ