สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2537
| จำนวนพนักงาน - คน
ก่อตั้งเมื่อปี 1994 ภายใต้ชื่อบริษัท Interparts & Machinery ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสายพานส่งกำลังยี่ห้อ Continental มาจนถึงปัจจุบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี บริษัทฯ จึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อมาเป็น IMC 1994 Co., Ltd. เพื่อแสดงถึงแนวทางการทำธุรกิจที่เพิ่มความคล่องแคล่วและรวดเร็ว และพร้อมเดินทางไปกับโลกดิจิทอลในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตความหลากหลายของสินค้าของเราจะยังคง motto เดิมคือ “House of Quality Products” หรือ “บ้านแห่งสินค้ามีคุณภาพ” และจะยังคงยึดถือหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือ ความซื่อสัตย์และความจริงใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย
ที่อยู่บริษัท
 
100/3 อาคาร พชร ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
อีเมล
recruit@interparts.co.th
เบอร์ติดต่อ
 
คุณพัชรินทร์
028759700
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2537
จำนวนพนักงาน - คน
ก่อตั้งเมื่อปี 1994 ภายใต้ชื่อบริษัท Interparts & Machinery ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสายพานส่งกำลังยี่ห้อ Continental มาจนถึงปัจจุบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี บริษัทฯ จึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อมาเป็น IMC 1994 Co., Ltd. เพื่อแสดงถึงแนวทางการทำธุรกิจที่เพิ่มความคล่องแคล่วและรวดเร็ว และพร้อมเดินทางไปกับโลกดิจิทอลในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตความหลากหลายของสินค้าของเราจะยังคง motto เดิมคือ “House of Quality Products” หรือ “บ้านแห่งสินค้ามีคุณภาพ” และจะยังคงยึดถือหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจคือ ความซื่อสัตย์และความจริงใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่บริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย
ที่อยู่บริษัท
100/3 อาคาร พชร ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เบอร์ติดต่อ
คุณพัชรินทร์
028759700
อีเมล
recruit@interparts.co.th
เว็บไซต์
https://www.imc-interparts.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ