สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การค้า นำเข้า ส่งออก
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ระดับพิเศษเลขที่ 114 ให้บริการด้านศุลกากรนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ บริการติดตั้งเครื่องจักร และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการมา 24 ปี
ที่อยู่บริษัท
 
เอสเอสพีทาวเวอร์ 2 เลขที่ 116/65,67 ชั้น 18 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล
suntarat@kgmservices.co.th
เบอร์ติดต่อ
 
คุณสุนทรัตร์
02-671-2317 ต่อ 13
เว็บไซต์
 
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การค้า นำเข้า ส่งออก
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้านตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ระดับพิเศษเลขที่ 114 ให้บริการด้านศุลกากรนำเข้าและส่งออก ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ บริการติดตั้งเครื่องจักร และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการมา 24 ปี
ที่อยู่บริษัท
เอสเอสพีทาวเวอร์ 2 เลขที่ 116/65,67 ชั้น 18 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ
คุณสุนทรัตร์
02-671-2317 ต่อ 13
อีเมล
suntarat@kgmservices.co.th
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ