สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
รับออกแบบ พัฒนาและเป็นที่ปรึกษา ทางด้านงานโปรมแกรมคอมพิวเตอร์
ที่อยู่บริษัท
 
39/78 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล
naparat.o@orioninfotech.co.th
เบอร์ติดต่อ
 
คุณนภารัตน์ โอสถากุล
085-154-9265
เว็บไซต์
 
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
รับออกแบบ พัฒนาและเป็นที่ปรึกษา ทางด้านงานโปรมแกรมคอมพิวเตอร์
ที่อยู่บริษัท
39/78 ซอยสุขุมวิท 42 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ
คุณนภารัตน์ โอสถากุล
085-154-9265
อีเมล
naparat.o@orioninfotech.co.th
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ