สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
| จำนวนพนักงาน - คน
เริ่มก่อตั้งใน เดือนมีนาคม 2558 โดยทีมซอฟต์แวร์ และนักการตลาดรุ่นใหม่ของ บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากสมมติฐานเพียงหนึ่งเดียวคือ การเปลี่ยนเเปลงของโลกและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ใหม่ซึ่งได้ทิ้งกฎเกณฑ์ทางธุรกิจแบบเดิมๆ ทีมงานแฮนด์ดี้วิงมีแผนในการดำเนินการธุรกิจแนวใหม่ รวมถึงการนำเสนอทีมงานเพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่บริษัท
หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์ติดต่อ
คุณอาภรณี สวนสมุทร 0868821232
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
จำนวนพนักงาน - คน
เริ่มก่อตั้งใน เดือนมีนาคม 2558 โดยทีมซอฟต์แวร์ และนักการตลาดรุ่นใหม่ของ บริษัท แฮนด์ดี้วิง จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากสมมติฐานเพียงหนึ่งเดียวคือ การเปลี่ยนเเปลงของโลกและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ใหม่ซึ่งได้ทิ้งกฎเกณฑ์ทางธุรกิจแบบเดิมๆ ทีมงานแฮนด์ดี้วิงมีแผนในการดำเนินการธุรกิจแนวใหม่ รวมถึงการนำเสนอทีมงานเพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่บริษัท
หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ ปิ่นเกล้า-จรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 88/5 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์ติดต่อ
คุณอาภรณี สวนสมุทร
0868821232
เว็บไซต์
https://hdw.co.th/about
ตำแหน่งที่เปิดรับ