สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริการสังคม องค์กรการกุศล
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. ิ2470
| จำนวนพนักงาน 30 คน
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบลเยียม และไทยในทุกด้าน รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคณะผู้แทนระดับสูงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม
ที่อยู่บริษัท
16/F, Sathorn Square Building, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 10500 Bangkok
เบอร์ติดต่อ
คุณประภาสิรี อินทุภูติ 094-818-7744
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ บริการสังคม องค์กรการกุศล
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. ิ2470
จำนวนพนักงาน 30 คน
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบลเยียม และไทยในทุกด้าน รวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับคณะผู้แทนระดับสูงด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ วัฒนธรรม
ที่อยู่บริษัท
16/F, Sathorn Square Building, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, 10500 Bangkok
เบอร์ติดต่อ
คุณประภาสิรี อินทุภูติ
094-818-7744
ตำแหน่งที่เปิดรับ