สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท อาร์ ซี เค อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 35 ปี โดยยึดหลักการทำงาน QCD ที่เป็นหัวใจของการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพมาโดยตลอด อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015, ANSI, TTMA, MDR ฯลฯ
ที่อยู่บริษัท
377 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์ติดต่อ
คุณชาลิสา 098-238-5285
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท อาร์ ซี เค อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์กว่า 35 ปี โดยยึดหลักการทำงาน QCD ที่เป็นหัวใจของการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประสิทธิภาพมาโดยตลอด อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015, ANSI, TTMA, MDR ฯลฯ
ที่อยู่บริษัท
377 หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เบอร์ติดต่อ
คุณชาลิสา
098-238-5285
เว็บไซต์
http://www.rck.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ