สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การค้า นำเข้า ส่งออก
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทจัดจำหน่าย สินค้าดูแลสุขภาพและอาหารเสริม ที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอยากให้ผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพแข็ง ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย โดยบริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าส่งออกทั้งในประเทศและทั่วเอเชีย โดยมีผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าประจำและผู้จัดจำหน่าย
ที่อยู่บริษัท
ซอย ลาดพร้าว 83 อาคาร B-Tower ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
คุณวิชยุตม์ ชาโนเพ็ญศิริ (ยูโร) 062-082-4049
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การค้า นำเข้า ส่งออก
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทจัดจำหน่าย สินค้าดูแลสุขภาพและอาหารเสริม ที่เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอยากให้ผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพแข็ง ทั้งภายนอกและภายในร่างกาย โดยบริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าส่งออกทั้งในประเทศและทั่วเอเชีย โดยมีผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าประจำและผู้จัดจำหน่าย
ที่อยู่บริษัท
ซอย ลาดพร้าว 83 อาคาร B-Tower ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
คุณวิชยุตม์ ชาโนเพ็ญศิริ (ยูโร)
062-082-4049
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ