สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
| จำนวนพนักงาน 4900 คน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเภทอาหารแช่แข็ง (ไก่) เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มไก่พ่อ แม่พันธุ์โรงฟัก ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงงานชำแหละเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็ง มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และยุโรป
ที่อยู่บริษัท
59 หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์ติดต่อ
คุณนิรารัชย์ แน่นหนา 038-460000 ต่อ 302
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
จำนวนพนักงาน 4900 คน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเภทอาหารแช่แข็ง (ไก่) เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มไก่พ่อ แม่พันธุ์โรงฟัก ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ โรงงานชำแหละเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็ง มีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และยุโรป
ที่อยู่บริษัท
59 หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
เบอร์ติดต่อ
คุณนิรารัชย์ แน่นหนา
038-460000 ต่อ 302
เว็บไซต์
http://www.panuspoultrygroup.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ