สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การศึกษา ฝึกอบรม กวดวิชา
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2550
| จำนวนพนักงาน - คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (Phetchabun Information Technological College ) ได้อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 โดยเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยนายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้อนุญาตโดยใช้ชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 253 หมู่ 2 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โดยมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา โดยมี ดร.ศุภัค ธนเสน เป็นผู้รับใบอนุญาต
ที่อยู่บริษัท
253 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
เบอร์ติดต่อ
คุณมนัสชัย 056-731-407,080-149-6112
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การศึกษา ฝึกอบรม กวดวิชา
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2550
จำนวนพนักงาน - คน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ (Phetchabun Information Technological College ) ได้อนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 โดยเริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โดยนายประเวช สุขพอดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้อนุญาตโดยใช้ชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจ ต่อมาได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2554
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 ประเภทคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 2 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 253 หมู่ 2 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โดยมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา โดยมี ดร.ศุภัค ธนเสน เป็นผู้รับใบอนุญาต
ที่อยู่บริษัท
253 หมู่ 2 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
เบอร์ติดต่อ
คุณมนัสชัย
056-731-407,080-149-6112
เว็บไซต์
http://pi-tec.ac.th/mainpage
ตำแหน่งที่เปิดรับ