สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหารสัตว์
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2546
| จำนวนพนักงาน 500 คน
NUTRIX Public Company Limited is an internationally-recognized manufacturer and exporter of variety of high quality dry pet food products. With our continuing business growth and increasing investment programs, we are now looking for a high caliber and self-motivated persons to join us in the following positions.
ที่อยู่บริษัท
32/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 038-593-116-8 ต่อ 701 , 703
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหารสัตว์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2546
จำนวนพนักงาน 500 คน
NUTRIX Public Company Limited is an internationally-recognized manufacturer and exporter of variety of high quality dry pet food products. With our continuing business growth and increasing investment programs, we are now looking for a high caliber and self-motivated persons to join us in the following positions.
ที่อยู่บริษัท
32/1 หมู่ที่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
038-593-116-8 ต่อ 701 , 703
เว็บไซต์
http://www.nutrix.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ