สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ขนส่ง ขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ส่งของ ทางด่วน
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งรถใหม่ให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ,QMark กำลังต้องการบุคคลากรที่ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หลายตำแหน่ง ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
109/1 ม.9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์ติดต่อ
คุณจันทรมาศ จันทร์วงเดือน (หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์) 038-589-225,081-723-4985 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ขนส่ง ขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ชิปปิ้ง ส่งของ ทางด่วน
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านขนส่งรถใหม่ให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 ,QMark กำลังต้องการบุคคลากรที่ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หลายตำแหน่ง ดังนี้
ที่อยู่บริษัท
109/1 ม.9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์ติดต่อ
คุณจันทรมาศ จันทร์วงเดือน (หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์)
038-589-225,081-723-4985 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งที่เปิดรับ