สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2537
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอ็มพีโอ เอเชีย จำกัด พัฒนาด้านด้านโลจิสติกส์ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น
ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) บริษัทฯ เป็นหนึงในผู้นำกลุ่มผู้ผลิต จัดจำหน่าย สื่อบันเทิงครบวงจรคุณภาพสูง บริหารสินค้า และ บริการด้านธุรกิจออนไลน์ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานครบวงจรที่ดีที่สุดในเอเซีย โดยส่งเสริมการทำงานด้วยความสนุก และแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เน้น ความโปร่งใสทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์ คุณภาพ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความพึงพอใจของลูกค้า เพือสร้างประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการที่สูงขึ้นของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทมีความยินดีในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึง สื่อบันเทิงครบวงจร เช่น เพลง หนัง วีดีโอเกมส์ ไอที และอื่นๆ (การผลิต ดีวีดี ซีดี ซีดีรอม บลูเรย์ แผ่นเสียงไวนิล); การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ งานพิมพ์ งานบรรจุภัณฑ์ และการแพ๊คกิ้ง (บรรจุ หีบห่อ การออกแบบอื่นๆ); การจัดเก็บ การบริการคลังสินค้า การจัดส่งและการบริการด้านธุรกิจออนไลน์ ด้วยการดูแล ควบคุม และบริหารทรัพย์สินต้นฉบับของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่อยู่บริษัท
39/2 หมู่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์ติดต่อ
Khun Saowarot, Khun Napa 038-577-134 ext.1031, 083-540-4364
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2537
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท เอ็มพีโอ เอเชีย จำกัด พัฒนาด้านด้านโลจิสติกส์ และการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น
ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) บริษัทฯ เป็นหนึงในผู้นำกลุ่มผู้ผลิต จัดจำหน่าย สื่อบันเทิงครบวงจรคุณภาพสูง บริหารสินค้า และ บริการด้านธุรกิจออนไลน์ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานครบวงจรที่ดีที่สุดในเอเซีย โดยส่งเสริมการทำงานด้วยความสนุก และแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่เน้น ความโปร่งใสทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์ คุณภาพ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความพึงพอใจของลูกค้า เพือสร้างประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด มีการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดตามความต้องการที่สูงขึ้นของลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทมีความยินดีในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ รวมถึง สื่อบันเทิงครบวงจร เช่น เพลง หนัง วีดีโอเกมส์ ไอที และอื่นๆ (การผลิต ดีวีดี ซีดี ซีดีรอม บลูเรย์ แผ่นเสียงไวนิล); การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ งานพิมพ์ งานบรรจุภัณฑ์ และการแพ๊คกิ้ง (บรรจุ หีบห่อ การออกแบบอื่นๆ); การจัดเก็บ การบริการคลังสินค้า การจัดส่งและการบริการด้านธุรกิจออนไลน์ ด้วยการดูแล ควบคุม และบริหารทรัพย์สินต้นฉบับของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่อยู่บริษัท
39/2 หมู่ 1 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์ติดต่อ
Khun Saowarot, Khun Napa
038-577-134 ext.1031, 083-540-4364
เว็บไซต์
https://www.mpoasia.com/th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ