สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน 150 คน
บริษัทขนาดเล็ก-กลาง จำนวนพนักงาน 150 คน ลงทุนโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% ผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์ โดยกระบวนการ Press Stamping และ Spot Welding
ขนาดเครื่องจักรในการผลิต 100-300 Ton ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ชิ้นส่วน Bracket, Inner/Outer part, Sash, Sub comp, Frame and holder เป็นต้น
ที่อยู่บริษัท
354 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 038-575-607-9 065-5047388
เว็บไซต์
-  
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน 150 คน
บริษัทขนาดเล็ก-กลาง จำนวนพนักงาน 150 คน ลงทุนโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% ผลิตชิ้นส่วนประกอบสำหรับรถยนต์ โดยกระบวนการ Press Stamping และ Spot Welding
ขนาดเครื่องจักรในการผลิต 100-300 Ton ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ชิ้นส่วน Bracket, Inner/Outer part, Sash, Sub comp, Frame and holder เป็นต้น
ที่อยู่บริษัท
354 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
038-575-607-9 065-5047388
เว็บไซต์
-