สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
| จำนวนพนักงาน 20 คน
บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด (LFFintech Co.,Ltd) เป็นบริษัทที่รวมคนที่มีหัวคิดสมัยใหม่ เปิดกว้างกับแนวคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (SMEs และ Startups) และลูกค้าทั่วไป (Consumers) โดยบริษัทเน้นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ที่อยู่บริษัท
181/276 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000
เบอร์ติดต่อ
พิรยา วาดวงศ์ยศ HR 0654698953
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
จำนวนพนักงาน 20 คน
บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด (LFFintech Co.,Ltd) เป็นบริษัทที่รวมคนที่มีหัวคิดสมัยใหม่ เปิดกว้างกับแนวคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อนำมาพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ (SMEs และ Startups) และลูกค้าทั่วไป (Consumers) โดยบริษัทเน้นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ที่อยู่บริษัท
181/276 หมู่ 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000
เบอร์ติดต่อ
พิรยา วาดวงศ์ยศ HR
0654698953
ตำแหน่งที่เปิดรับ