ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
  • เกี่ยวกับบริษัท
  • ตำแหน่งงาน

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด


ประเภทธุรกิจ

วิจัย สำรวจ ห้องปฏิบัติการ


เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งปี : 2540

จำนวนพนักงาน : - คน

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เพื่อให้บริการด้านที่ปรึกษาธุรกิจ การศึกษาวิจัยและประเมินผลด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว สังคม และแรงงาน แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคธุรกิจ

  • ที่อยู่บริษัท: เลขที่ 128/202-203 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 19 ห้อง A-B ถนนพญาไท
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • เขต/อำเภอ: เขตราชเทวี
  • แขวง/ตำบล: แขวงทุ่งพญาไท
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • โทร: 02-216-5498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
  • แฟกซ์: 02-215-3314
  • เว็บไซต์: www.excellent2540.com

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN