สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
The Siam Kubota Metal Technology Co., Ltd. is owned by SKT(Siam Kubota TractorCo.,Ltd.) , that is a joint venture between The Siam Cement Pcl. and Kubota Corporation Japan.

With the development of agricultural business because of increasing mechanization of agriculture in Thailand, Siam Kubota Group raise attention, expectations, and needs. And SKMT is established that provide the casting parts of tractors and engines timely to deliver the tractors better, sooner and more reasonable price to Thai farmers.

SKMT produces big and highly-accurate casting parts like ENGINE BLOCK and MISSION CASE, which is core of tractors and engines.

We try to make use of the highly casting technique in Thailand which has been cultivated over 100 years in KUBOTA, Japanese major agricultural manufacturer.

Then, overcoming the global food crisis, developing Thai agriculture and contributing to a better quality of life for Thai farmers, must be able to be achieved.
ที่อยู่บริษัท
359 หมู่ 3 304 Industrial Park (Chachoengsao) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์ติดต่อ
คุณพัณณิตา ศรีสง่าหรือคุณกฤษณา ช่างเก็บ 033051777
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
The Siam Kubota Metal Technology Co., Ltd. is owned by SKT(Siam Kubota TractorCo.,Ltd.) , that is a joint venture between The Siam Cement Pcl. and Kubota Corporation Japan.

With the development of agricultural business because of increasing mechanization of agriculture in Thailand, Siam Kubota Group raise attention, expectations, and needs. And SKMT is established that provide the casting parts of tractors and engines timely to deliver the tractors better, sooner and more reasonable price to Thai farmers.

SKMT produces big and highly-accurate casting parts like ENGINE BLOCK and MISSION CASE, which is core of tractors and engines.

We try to make use of the highly casting technique in Thailand which has been cultivated over 100 years in KUBOTA, Japanese major agricultural manufacturer.

Then, overcoming the global food crisis, developing Thai agriculture and contributing to a better quality of life for Thai farmers, must be able to be achieved.
ที่อยู่บริษัท
359 หมู่ 3 304 Industrial Park (Chachoengsao) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์ติดต่อ
คุณพัณณิตา ศรีสง่าหรือคุณกฤษณา ช่างเก็บ
033051777
เว็บไซต์
http://www.skmt.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ