สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ สื่อสาร โทรคมนาคม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2548
| จำนวนพนักงาน 2000 คน
บ.ทรู ทัช จำกัด บริษัทในเครือทรู ฯ : ผู้ให้บริการ “ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร” (Contact Center Services)
ด้วยมาตรฐานการทำงานแบบมืออาชีพเทียบเท่าระดับสากลและมุ่งเน้นคุณภาพการบริการเป็นสำคัญ
- ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
- ได้รับรางวัล Best Contact Center 2010 จากการประกวดใน Asia Pacific และรางวัล Best Outsource Call Center 2 ปีซ้อนในปี 2007 และ 2008
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 3 ปีซ้อน
ที่อยู่บริษัท
อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
ชนากานต์ 096-274-3312
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ สื่อสาร โทรคมนาคม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2548
จำนวนพนักงาน 2000 คน
บ.ทรู ทัช จำกัด บริษัทในเครือทรู ฯ : ผู้ให้บริการ “ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร” (Contact Center Services)
ด้วยมาตรฐานการทำงานแบบมืออาชีพเทียบเท่าระดับสากลและมุ่งเน้นคุณภาพการบริการเป็นสำคัญ
- ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ
- ได้รับรางวัล Best Contact Center 2010 จากการประกวดใน Asia Pacific และรางวัล Best Outsource Call Center 2 ปีซ้อนในปี 2007 และ 2008
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 3 ปีซ้อน
ที่อยู่บริษัท
อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
ชนากานต์
096-274-3312
เว็บไซต์
http://www.truetouch.co.th/jobs.php
ตำแหน่งที่เปิดรับ