สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16​ ธันวาคม​ 2554 ณ เลขที่ 345/299 หมู่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ด้วยปณิธานในการที่จะเป็นบริษัทนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม นำระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วมาใช้ในการให้บริการ พร้อมนำระบบ IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในงานประจำ และด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กร ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวขึ้นไปสู่บริษัทชั้นนำระดับประเทศ
บริษัท ริช เอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จำกัดเป็นบริษัท นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เฉพาะทางคุณภาพสูงราคาสมเหตุผล มีฐานลูกค้าใน รพ ชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาล ระดับมหาวิทยลัย และโรงเรียน แพทย์ ภาค รัฐ และเอกชน วัฒนธรรมองค์กรที่บริษัท ยึดมั่น ซื่อตรงและจริง ใจ ต่อลูกค้า เน้น บริการเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท
ที่อยู่บริษัท
345/299 หมู่บ้านสายฝน 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 31120
เบอร์ติดต่อ
คุณถิรพล 043-424-782 LINE ID: 0922237454
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ยา อุปกรณ์การแพทย์ ยาสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2563
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16​ ธันวาคม​ 2554 ณ เลขที่ 345/299 หมู่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ด้วยปณิธานในการที่จะเป็นบริษัทนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรม นำระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วมาใช้ในการให้บริการ พร้อมนำระบบ IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในงานประจำ และด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กร ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวขึ้นไปสู่บริษัทชั้นนำระดับประเทศ
บริษัท ริช เอ็นด์เลส เมดิคอล กรุ๊ป จำกัดเป็นบริษัท นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เฉพาะทางคุณภาพสูงราคาสมเหตุผล มีฐานลูกค้าใน รพ ชั้นนำของประเทศ โรงพยาบาล ระดับมหาวิทยลัย และโรงเรียน แพทย์ ภาค รัฐ และเอกชน วัฒนธรรมองค์กรที่บริษัท ยึดมั่น ซื่อตรงและจริง ใจ ต่อลูกค้า เน้น บริการเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท
ที่อยู่บริษัท
345/299 หมู่บ้านสายฝน 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 31120
เบอร์ติดต่อ
คุณถิรพล
043-424-782 LINE ID: 0922237454
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ