สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , IATF 16949
ที่อยู่บริษัท
49/1-3 ม. 4 ถ. พิมพาวาส - แสนภูดาษ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณอรรถพล ทวีอภิรดีวุฒิ, คุณอภิญญา ศิริสุนทร 038-577-438-43 ต่อ 177 or 220
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนพลาสติก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 , IATF 16949
ที่อยู่บริษัท
49/1-3 ม. 4 ถ. พิมพาวาส - แสนภูดาษ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณอรรถพล ทวีอภิรดีวุฒิ, คุณอภิญญา ศิริสุนทร
038-577-438-43 ต่อ 177 or 220
เว็บไซต์
https://www.ttsplastic.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ