สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้า ให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศ จุดเด่นของบริษัทคือการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทั้งคุณภาพและราคารวมถึงส่งมอบหมายงานตรงตามเวลา บริษัทมีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทางเรามั่นใจที่จะทำให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด และมีบริษัทในเครือที่ทำเกี่ยวกับโรงหล่อ ซึ่งทำเกี่ยวกับการหลอมโลหะคือบริษัท คาสท์เทค จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน
ที่อยู่บริษัท
97/1 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 Welgrow Industrial Estate ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณปราณี 038-570-786
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนทางด้านไฟฟ้า ให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศ จุดเด่นของบริษัทคือการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทั้งคุณภาพและราคารวมถึงส่งมอบหมายงานตรงตามเวลา บริษัทมีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20ปี ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทางเรามั่นใจที่จะทำให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพอย่างสูงสุด และมีบริษัทในเครือที่ทำเกี่ยวกับโรงหล่อ ซึ่งทำเกี่ยวกับการหลอมโลหะคือบริษัท คาสท์เทค จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน
ที่อยู่บริษัท
97/1 ม.5 ถ.บางนา-ตราด กม.36 Welgrow Industrial Estate ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์ติดต่อ
คุณปราณี
038-570-786
เว็บไซต์
http://www.reformproduct.com/index.html
ตำแหน่งที่เปิดรับ