สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
| จำนวนพนักงาน 9 คน
คลินิกสุขภาพทางเพศ ดูแล ให้คำปรึกษา รักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
ที่อยู่บริษัท
304,308 อาคารแอล บิวดิ้ง ชั้นที่ 2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณไพฑูรย์ 02-219-3092, 09-2414-9254
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาล คลินิก เภสัชกรรม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562
จำนวนพนักงาน 9 คน
คลินิกสุขภาพทางเพศ ดูแล ให้คำปรึกษา รักษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
ที่อยู่บริษัท
304,308 อาคารแอล บิวดิ้ง ชั้นที่ 2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณไพฑูรย์
02-219-3092, 09-2414-9254
เว็บไซต์
www.gloveclinic.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ