สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2553
| จำนวนพนักงาน - คน
Ducati builds emotions. The world's most attractive motorcycles are the result of a deep commitment to racing competitions; they are the purest expression of refined skill, unmistakable design and above all, a great passion for bikes. Ducati’s enviable status within the international motorcycling community and the highly prestigious position of our brand are the result of the constant commitment, intelligence, skills and professionalism of our staff. Passion, an obsession for quality and the pursuit of excellence are the factors which distinguish people who work for Ducati.
ที่อยู่บริษัท
7/304 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 038-640-649
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2553
จำนวนพนักงาน - คน
Ducati builds emotions. The world's most attractive motorcycles are the result of a deep commitment to racing competitions; they are the purest expression of refined skill, unmistakable design and above all, a great passion for bikes. Ducati’s enviable status within the international motorcycling community and the highly prestigious position of our brand are the result of the constant commitment, intelligence, skills and professionalism of our staff. Passion, an obsession for quality and the pursuit of excellence are the factors which distinguish people who work for Ducati.
ที่อยู่บริษัท
7/304 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
038-640-649
เว็บไซต์
http://www.ducati.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ