สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ออกแบบและพัฒนาระบบ application monitoring and control solution. IOT Platform, sensor
ที่อยู่บริษัท
231,232 หมู่ 9 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์ติดต่อ
คุณพิชญาภัค 098-659-6855
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ออกแบบและพัฒนาระบบ application monitoring and control solution. IOT Platform, sensor
ที่อยู่บริษัท
231,232 หมู่ 9 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์ติดต่อ
คุณพิชญาภัค
098-659-6855
เว็บไซต์
http://www.vdevsoft.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ