สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท แมนส์ฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ปั้ม โลหะแผ่นความแม่นยำ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาตรฐาน แม่พิมพ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ พลาสติก ชิ้นส่วนอะไหล่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่บริษัท
7/11 ม .4 อมตะซิตี้ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลและธุรการ 033-010-856 ต่อ 301
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ ผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2560
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท แมนส์ฟิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ปั้ม โลหะแผ่นความแม่นยำ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์มาตรฐาน แม่พิมพ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ พลาสติก ชิ้นส่วนอะไหล่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่บริษัท
7/11 ม .4 อมตะซิตี้ระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
033-010-856 ต่อ 301
เว็บไซต์
http://www.mansfield.com.hk
ตำแหน่งที่เปิดรับ