สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้นำทางด้านเคมีภัณฑ์มาตรฐานกว่า 45 ปี จากประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการผลิตสารตั้งต้นกว่า 20 ปี จากประเทศจีน

บริษัท รีแอ็คโซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการส่งออก 100% ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 8 อาคารกอเทพวัลย์ ซอยเพชรเกษม 47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ
คุณจินต์จุฑา 0654789796
เว็บไซต์
-  
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้นำทางด้านเคมีภัณฑ์มาตรฐานกว่า 45 ปี จากประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการผลิตสารตั้งต้นกว่า 20 ปี จากประเทศจีน

บริษัท รีแอ็คโซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด เป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการส่งออก 100% ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 8 อาคารกอเทพวัลย์ ซอยเพชรเกษม 47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์ติดต่อ
คุณจินต์จุฑา
0654789796
เว็บไซต์
-