สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
We are French leading manufacturer of motorcycle helmets under the brand name "SHARK" with BOI promoted and ISO 9001 : 2015 certified.
We urgently require energetic person for the position as following :
ที่อยู่บริษัท
11/1 Moo 4, Soi Pra-Apaimanee, Sukhumvit Rd., ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
Khun Nittaya 038928300
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
We are French leading manufacturer of motorcycle helmets under the brand name "SHARK" with BOI promoted and ISO 9001 : 2015 certified.
We urgently require energetic person for the position as following :
ที่อยู่บริษัท
11/1 Moo 4, Soi Pra-Apaimanee, Sukhumvit Rd., ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
Khun Nittaya
038928300
เว็บไซต์
https://shark-helmets.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ