สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
เพราะทิศทางธุรกิจของโลก ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 กำลังเติบโต และขยายตัวอย่างมาก เราจึงทุ่มเท คิดค้น และพัฒนา สินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation System) ดำเนินงานโดยทีมบริหารรุ่นใหม่ มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Profile) สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบลำเลียง (Automation System & Conveyors) รวมถึงให้บริการออกแบบ ประกอบ และติดตั้ง สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการ Solution Provider แบบครบวงจร

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาทักษะ-ความสามารถของตัวเอง ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ชอบความท้าทาย มีความมุ่งมั่น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแก่ประเทศต่อไป
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 4 ซ.บางนา-ตราด 21 แยก 3 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณเพชรไพลิน 02-116-1642
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมเครื่องจักร
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
เพราะทิศทางธุรกิจของโลก ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 กำลังเติบโต และขยายตัวอย่างมาก เราจึงทุ่มเท คิดค้น และพัฒนา สินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation System) ดำเนินงานโดยทีมบริหารรุ่นใหม่ มืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Profile) สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบลำเลียง (Automation System & Conveyors) รวมถึงให้บริการออกแบบ ประกอบ และติดตั้ง สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการ Solution Provider แบบครบวงจร

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาทักษะ-ความสามารถของตัวเอง ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น ชอบความท้าทาย มีความมุ่งมั่น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแก่ประเทศต่อไป
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 4 ซ.บางนา-ตราด 21 แยก 3 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ
คุณเพชรไพลิน
02-116-1642
เว็บไซต์
https://www.trusco-resolution.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ