สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2557
| จำนวนพนักงาน - คน
- รูปแบบธุรกิจ: CORO FIELD - Lifestyle Farming แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปฎิวัติการเกษตรรูปแบบเก่า สู่การเกษตรที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูก แต่เป็นการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่
ผู้บุกเบิกวิถีเกษตรสมัยใหม่ เข้าถึงคนเมืองและตอบแทนคืนต่อสังคม กำลังเฟ้นหา คนรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อเปลี่ยนวิถีผู้บริโภคแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
- วัฒนธรรมองค์กร: Innovative & Growth Mindset
- ก่อตั้งมาแล้ว: 14 ปี
- พนักงานทั้งหมด: 62 คน (LEAN Concept เราเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก)
- แบรนด์ในเครือ: CORO FIELD | Plantae by CORO FIELD l SV Group
www.corofield.com
www.svgroup.co.th
ที่อยู่บริษัท
117 หมู่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์ติดต่อ
คุณวรรณิศา พลัดบุญทอง 086-909-2429
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ การเกษตร ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2557
จำนวนพนักงาน - คน
- รูปแบบธุรกิจ: CORO FIELD - Lifestyle Farming แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเพื่อปฎิวัติการเกษตรรูปแบบเก่า สู่การเกษตรที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูก แต่เป็นการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่
ผู้บุกเบิกวิถีเกษตรสมัยใหม่ เข้าถึงคนเมืองและตอบแทนคืนต่อสังคม กำลังเฟ้นหา คนรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการสร้างแรงบันดาลใจและเพื่อเปลี่ยนวิถีผู้บริโภคแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
- วัฒนธรรมองค์กร: Innovative & Growth Mindset
- ก่อตั้งมาแล้ว: 14 ปี
- พนักงานทั้งหมด: 62 คน (LEAN Concept เราเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนงานที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลัก)
- แบรนด์ในเครือ: CORO FIELD | Plantae by CORO FIELD l SV Group
www.corofield.com
www.svgroup.co.th
ที่อยู่บริษัท
117 หมู่ 5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์ติดต่อ
คุณวรรณิศา พลัดบุญทอง
086-909-2429
เว็บไซต์
https://www.corofield.com/
ตำแหน่งที่เปิดรับ