สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
IAT is main manufacturer of INOAC group of automotive parts in Thailand. Be the leading company in technology and manufacturing of plastic injection and extrusion products, plastic blow products, automotive paint and assembly products and automotive foam in fabric headrest and armrest.
ที่อยู่บริษัท
700/416 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ
คุณปิยพร 038-454-560
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
IAT is main manufacturer of INOAC group of automotive parts in Thailand. Be the leading company in technology and manufacturing of plastic injection and extrusion products, plastic blow products, automotive paint and assembly products and automotive foam in fabric headrest and armrest.
ที่อยู่บริษัท
700/416 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ
คุณปิยพร
038-454-560
เว็บไซต์
https://www.inoacauto.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ