สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
| จำนวนพนักงาน - คน
Enigneering, Procurement, and Construction Management for Oil & Gas Pipeline Industry
ที่อยู่บริษัท
ตึกช้าง อาคารเอ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3300/21-22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล 094-452-6188
เว็บไซต์
-  
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2558
จำนวนพนักงาน - คน
Enigneering, Procurement, and Construction Management for Oil & Gas Pipeline Industry
ที่อยู่บริษัท
ตึกช้าง อาคารเอ ชั้นที่ 19 เลขที่ 3300/21-22 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
094-452-6188
เว็บไซต์
-
ตำแหน่งที่เปิดรับ