สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2526
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็น ถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับ งานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและไม่หยุดนิ่ง ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าว ทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตอบรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน บริษัทฯ นับเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดใน ภาคตะวันออก ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญระดับประเทศมากมาย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “CCP” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงาน โครงสร้างงานระบบ และ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานโลก ISO 9001: 2008 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ที่อยู่บริษัท
39/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ
คุณจิตราพรรณ 038-265-4007
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2526
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็น ถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับ งานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและไม่หยุดนิ่ง ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าว ทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตอบรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน บริษัทฯ นับเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดใน ภาคตะวันออก ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญระดับประเทศมากมาย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “CCP” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงาน โครงสร้างงานระบบ และ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานโลก ISO 9001: 2008 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ที่อยู่บริษัท
39/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์ติดต่อ
คุณจิตราพรรณ
038-265-4007
เว็บไซต์
https://www.ccp.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ