สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในแถบเอเชียที่ผลิตสินค้าด้านชุดชั้นในสตรี บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งออกต่างประเทศ 100% เช่น ญี่ปุ่น ,UK ,USA ได้รับการส่งเสริม BOI มีฐานการผลิตก่อตั้งที่ไทยมากกว่า 10 ปี และมีสาขาในประเทศไทยอีกหลายแห่ง ได้ขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถหลายตำแหน่ง ท่านใดอยากมั่นคงและมีความก้าวหน้าในงาน มาร่วมทีมกับไทยพาฝันของเรา
ที่อยู่บริษัท
111/1-2 หมู่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 034-880-115-7
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในแถบเอเชียที่ผลิตสินค้าด้านชุดชั้นในสตรี บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งออกต่างประเทศ 100% เช่น ญี่ปุ่น ,UK ,USA ได้รับการส่งเสริม BOI มีฐานการผลิตก่อตั้งที่ไทยมากกว่า 10 ปี และมีสาขาในประเทศไทยอีกหลายแห่ง ได้ขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับออเดอร์ที่เพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถหลายตำแหน่ง ท่านใดอยากมั่นคงและมีความก้าวหน้าในงาน มาร่วมทีมกับไทยพาฝันของเรา
ที่อยู่บริษัท
111/1-2 หมู่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
034-880-115-7
เว็บไซต์
https://www.parfun.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ