สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูป เช่น น้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ พุดดิ้งมะพร้ำวน้ำหอม ไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม ซอฟไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม น้ำมะพร้ำวเกล็ดหิมะ ฯลฯ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP HACCP USDA ORGANIC KOSHER HALAL

บริษัทฯ มีปณิธานในการผลิตสินค้าสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตร ช่วยสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีชื่อเสียงในตลาดโลก รวมถึงสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน

ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือ ได้แก่
บจก.เคเบสท์ฟาร์ม : ดูแลและจัดการแปลงเพาะปลูกตามมาตรฐานอินทรีย์สากล(Organic)
บจก.โคโคนัททูเดย์ : จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
บจก.ออลโคโค : บริหารจัดการและจัดจำหน่ายสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์กรที่ดีมีคุณภาพ
ที่อยู่บริษัท
139/6 หมู่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์ติดต่อ
คุณกนกวรรณ (ฝน) 034-481-821 ต่อ 106, 062-879-6262
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2556
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูป เช่น น้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ พุดดิ้งมะพร้ำวน้ำหอม ไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม ซอฟไอศกรีมมะพร้ำวน้ำหอม น้ำมะพร้ำวเกล็ดหิมะ ฯลฯ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP HACCP USDA ORGANIC KOSHER HALAL

บริษัทฯ มีปณิธานในการผลิตสินค้าสู่ตลาดโลกด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อการได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าทางการเกษตร ช่วยสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีชื่อเสียงในตลาดโลก รวมถึงสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมกัน

ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือ ได้แก่
บจก.เคเบสท์ฟาร์ม : ดูแลและจัดการแปลงเพาะปลูกตามมาตรฐานอินทรีย์สากล(Organic)
บจก.โคโคนัททูเดย์ : จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
บจก.ออลโคโค : บริหารจัดการและจัดจำหน่ายสินค้ามะพร้าวน้ำหอมแปรรูปทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์กรที่ดีมีคุณภาพ
ที่อยู่บริษัท
139/6 หมู่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
เบอร์ติดต่อ
คุณกนกวรรณ (ฝน)
034-481-821 ต่อ 106, 062-879-6262
เว็บไซต์
https://www.allcoco.co.th
ตำแหน่งที่เปิดรับ