สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ โฆษณา-ประชาสัมพันธ์
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2535
| จำนวนพนักงาน 20 คน
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Organizer Agency, Corporate Image ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ให้การให้บริการเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งกำลังดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีรวมทั้งมีจำนวนฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ หัวคิดทันก้าวไกล สามารถทำงานเป็นทีมพร้อมที่จะก้าวดำเนินธุรกิจไปด้วยกัน
ที่อยู่บริษัท
398/1 มาเช่ ราม53 อาคาร B ชั้น 3 ซอยรามคำแหง53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
คุณแก้ว / คุณตาล 087-623-3643, 081-823-8663
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ โฆษณา-ประชาสัมพันธ์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2535
จำนวนพนักงาน 20 คน
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Organizer Agency, Corporate Image ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ให้การให้บริการเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งกำลังดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีรวมทั้งมีจำนวนฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ หัวคิดทันก้าวไกล สามารถทำงานเป็นทีมพร้อมที่จะก้าวดำเนินธุรกิจไปด้วยกัน
ที่อยู่บริษัท
398/1 มาเช่ ราม53 อาคาร B ชั้น 3 ซอยรามคำแหง53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ
คุณแก้ว / คุณตาล
087-623-3643, 081-823-8663
เว็บไซต์
https://www.arom.in.th/